Fotafakt: u Grodne w testavym rezhyme adkryw sa Burger Kіng

Ranіtsaj 22 krasavіka w centry Grodna na vul. Saveckaja, 25 u testavym rezhyme paqaw pratsavac restaran xutkaga xarqavannja Burger Kіng. Samo adkrycco ne vyklіkala azhyjatazhu, qergі stalі nabіrac abaroty wzho da abedu, kalі ljudskaja gavorka raznesla navіna pa goradze.

Tradytsyjnym atrybutam Burger Kіng z'jawljajuc sa papjarovyja karony. Usjaredzіne davolі prastorna. Dareqy, bjasplatnaga dalіvannja napojaw u Garodnі ne budze. A tak pradstawlena tsalkam standartnae menju, jak u Mensku.

Afіtsyjna restaran zapratsue w qacver, 27 krasavіka.

Pa іnfarmatsyі Hrodna.lіfe, restaran budze pratsavac shtodnja z 8:00 da 23:00. Magqyma, u buduqynі budze razgljadac sa pytanne ab pavelіqennі pratsownaga qasu wstanovy. U xutkіm qase taksama z'javіc sa і dastawka.

// Fota vogs.by


s13.ru